Gümüş Nota Logo

Erken Müzik Eğitimi

                                                                       ERKEN MÜZİK EĞİTİMİ

             ERKEN MÜZİK EĞİTİMİ NEDİR?

             Alman besteci ve müzik eğitimcisi Carl Orff ve dansçı Gunild Keatman tarafından dans ve müzik eğitimi temel alınarak geliştirilmiş olan,müzik,dans,drama,konuşma ve hareket temelleri üzerine kurulmuş bir öğretim tekniğidir.

            Orff-Schulwerk,insanın yaratıcılığını ortaya koymasına zemin hazırlayan,oyun biçimindeki öğretim yöntemleri ile çocukların kendi keşfettikleri ve üretimini gerçekleştirdikleri çalgılarla birlikte en doğal çalgıları olan ses ve bedenlerini kullanarak ritimler üretmesini sağlar. Bu ritimler başlangıcı ve sonu olan küçük formdaki ezgilere dönüşür.Sonraki çalışmalarda orff çalgıları ile bu ezgiler gruplama biçimi ile düzenli ve daha uzun soluklu ezgilere dönüşür.

            Orff çalışmaları her yaşta insanın içlerinden geldiği gibi ritmi hissedip,müzik yapmasına,dans etmesine,doğaçlama yapmasına olanak tanıyarak,kendilerini özgürce ifade etmesini sağlar.Bu sayede insana tüm sanatsal alanları kombine ederek,eşit ve aktif katılımla öğrenme,keşfetme,deneme ve yaratma ortamı sunan bir eğitim gerçekleşir.

           ERKEN MÜZİK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ İÇERİĞİ

             Off çalışmalarının içeriğinde beden hareketleri, konuşmalar, konuşmaların ritimlendirilmesi, bu ritimlerin müzik haline gelmesi ve tüm bu araçların bir dizi yaratıcı sürecin sonunda sunumu(paylaşımı) yer alır.Bu sürecin her aşamasında vazgeçilmez olan en önemli şey oyundur. Çalışmalarda kullanılabilecek birçok çalgı,müzik ve hareket oyunları bulunmakta olup bu oyunların nasıl ve ne zaman kullanılacağı dersin o günkü hedeflerine göre orff eğiticisi tarafından belirlenir. Çelik üçgen, ritim çubukları, zil, timpani, ksilafon, marakas, kastanyet, tef ve davul en çok kullanılan orff çalgıları arasındadır.

            ERKEN MÜZİK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ KAZANIMLARI

              Orff çalışmalarının en önemli kazanımlarından biri çocukların kendini özgürce ifade etmesini sağlayarak öz güvenlerini geliştirmesidir. Ritim, müzik, dans ve drama çalışmalarında beynin duygusal olan sağ bölümü ile bilişsel olan sol bölümü birlikte kullanıldığı için öğrenme süreci ve becerisi gelişir. Sosyal ve iletişim becerilerini geliştirerek kişilik gelişimine katkı sağlar.

            ERKEN MÜZİK EĞİTİMİNDE ORFF-SCHULWERK’İN ROLÜ

              4-6 yaş grubu çocuklarda erken müzik eğitimi ile enstrüman eğitimine başlamadan önce çocuğa müzik sevgisini kazandırmak,ortamda güvenli hissetmesini sağlamak ve temel müzik eğitimine hazır hale getirmek hedeflenir. Orff tekniği ile eğitim oyunlarla çocuğun ritmi, müziği hissederek ve içselleştirmesi sağlanarak gerçekleşir. Bu da çocuğun müzik eğitiminde dinleyen değil aktif katılımcı olarak rol almasını sağlar.

Adres

İvedik Caddesi No:232
Yenimahalle/Ankara

Telefon: 0312 344 86 56
Mobil: 0507 114 60 12

İletişim Formu

[contact-form-7 id=”1297″ title=”site alt”]

Bizi Arayın
Whatsapp'da yazın